ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Ως ethelon διοργανώνουμε μια σειρά ενεργειών, κεντρικός άξονας των όποιων είναι η σύνδεση του εθελοντισμού με τις κοινωνικές δράσεις.

Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται περισσότερες από 150 μεμονωμένες δράσεις που ποικίλλουν ως προς το περιεχόμενο σε συνεργασία με διάφορους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε και η πλατφόρμα Glovo4all,  μέσω της οποίας προωθείται η εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για άτομα με κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία, ώστε να συμμετέχουν εξίσου ως εθελοντές σε διάφορες εκδηλώσεις.

.

Επικοινωνία

Sending

©2018 Ethelon

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account